Fuzingové sklo

Socha 
1-2StudioStudio1123Psd_po-renderzePsd_po-renderze1

Speciálně a jedinečně vytvořená ocenění a prezenty dle přání zákazníka.
Nejprve se ve spolupráci s klientem vytvoří simulace 3D modelu ocenění.
Provede se korekce tvaru, barev a velikosti. Po korektuře následuje samotná
výroba ocenění. Tabulové čiré sklo je nařezáno na jednotlivé komponenty
oceněni, přetvořeno vysokou teplotou na speciálně připravených formách.
Každá forma je speciálně upravena broušením, které způsobuje mírný odraz ve
struktuře skla. Intenzitu a velikost reliéfu lze upravit dle požadavku.
Barvu získáváme barvením speciálními barvami, které jsou vypalovány při
vysoké teplotě. Následně jsou vyrobené komponenty zkompletovány do finální
podoby. Všechny úkony a práce na ocenění jsou dělány ručně.


Simulace 3D modelu:


Untitled_2Wz1a2-23-24
 

 Psd_po-renderze-2S